ดาวน์โหลด TeamSpeak

THE FUTURE OF GAMING COMMUNICATION

The all-new TeamSpeak Client is built on the foundations of our rock solid, lag-free voice technology and packed with next-generation communication & productivity tools, while maintaining our renowned security and privacy.

TeamSpeak is the ONLY tool you will need to connect online.

Windows

Client 64-Bit 5.0.0-beta76

SHA256: 1c4d4f631696b16d2b96b0e3df7d4a2734c2a84250bb21d463f2e7ee4997f276

macOS

Client 64-Bit 5.0.0-beta76

SHA256: f8668657fca5d8a1c01ad0cc3b96a66072e6cbeacf623e2e824394176c1fe5b9

Linux

Client 64-Bit 5.0.0-beta76

SHA256: c4c74d862464a48bd04f9ac76b6f1c13eb0d8b46c2f07ec32530ef15a185f8bb

Windows

Client 64-bit 3.6.1

SHA256: 3b6cf0a99f1686a53c3afc15e502593f50e3822a86dde400fee9ba38242c9532

macOS

Client 64-bit 3.6.1

SHA256: 2312e39ea680da1c728d4589f51fbe80c52e3a33b8b3f9ad485ccd29179cfdf9

Linux

Client 64-bit 3.6.1

SHA256: 8f8b2067eb49a55e924f4c8b99b2d32e007141370ad4b6681047cc7b74d4002e

Android

Mobile Client

Requires Android 4.2 or later

iOS

Mobile Client

Requires iOS 12.0 or later

Windows

Server 32-bit 3.13.7

SHA256: 03ec18e7700d0884d09e6cbb9419cc8ea80736bf5ac82582941bbe8dc81f3d52

Server 64-bit 3.13.7

SHA256: 489f6f02b336f80812ad0307897e072c37042d1c39341e4efbe7c09d1e100f59

macOS

Server 64-bit 3.13.7

SHA256: 92ac6944c7f9fbed6ba207650bd04ab43185085969ea9d8463c74488c85b08ed

Linux

Server 32-bit 3.13.7

SHA256: 68c1033a7bc178a7f31bc94316153c2390d8806e7722c08304c576314c898b68

Server 64-bit 3.13.7

SHA256: 775a5731a9809801e4c8f9066cd9bc562a1b368553139c1249f2a0740d50041e

FreeBSD

Server 64-bit 3.13.7

SHA256: c4f6fa6e00b9477498fa6d1d608b0bbf599a9e2142a5dcc6d9c366a83fc23073

CLIENT SDK DOWNLOAD

If you're looking to create your own plugins, add-ons, bots, etc. for the TeamSpeak 3 Client, please download the TeamSpeak Client Plugin SDK from here:
https://github.com/TeamSpeak-Systems/ts3client-pluginsdk

Client & Server Integration

TeamSpeak 3 SDK 3.3.1

SHA256: dbd97190d04f72287110ad95356b3ba2de93ae4e008822665227f5d909375917

TeamSpeak 3 SDK C# Wrapper

SHA256: cce967f824c2eb76375940e824830b9e139d80428d8f8ae25a43fb9b9ef184cd

Unity

TeamSpeak 3 Package for Unity 2019 (SDK 3.1.x)

SHA256: 5be758eb1d947fff40387d2635a3a7175eb5c03a89c3c9dface0064cd5b4ce36

Unreal Engine

TeamSpeak 3 Plugin for Unreal Engine 4

Client Customization

TeamSpeak 3 Client Plugin SDK for API Version 26

เราขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลด TeamSpeak® จากเว็บไซต์ของเราเท่านั้น การดำเนินการนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีได้รับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดที่ปราศจากไวรัสของเรา ห้ามทำสำเนาหรือเชื่อมโยงโดยตรงไปยังไฟล์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

โปรดติดต่อ sales@teamspeak.comหากคุณมีคำถามใดๆ