การติดต่อ หัวข้อเนื้อหา

การให้สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์

ที่อยู่ไปรษณีย์
TeamSpeak® Systems, Inc.
PO Box 211180
Chula Vista, CA 91921
USA
โทรศัพท์
1-877-MYTEAMSPEAK (1-877-832-6773)
ระหว่างประเทศ +1-619-312-6255
โทรสาร
ระหว่างประเทศ +1-619-312-4145
อีเมล
ฝ่ายขายและการให้สิทธิ์การใช้งาน TeamSpeak 3
English sales@teamspeak.com
German sales_de@teamspeak.com
 
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ SDK ของ TeamSpeak 3
ts3sdk@teamspeak.com
bizdev@teamspeak.com